Decoframe

定制化,时尚的投影幕布

Decoframe 是一个顶级的,极具吸引力的固定尺寸投影幕布可以适配任何图形制式,既适用于个人用户也适用于专业用户。Decoframe为您的家庭影院,会议室,和其他固定安装项目提供一个专业又不失优雅的完美方案。我们AV Stumpfl的DECOFRAME可以根据您的选择来裁剪尺寸,配合我们精良的正投,背投的投影幕布材料。框架是折叠的,幕布可以是升降的,这些一起保证了一个完美的投影面。

转角件

转角件靠螺丝固定并且提供一个高精度的弯角接头

投影幕布装配

在组装过程中,幕布材料和框架已经连接在一起了

装配

幕布通过塑料挂扣来和框架连接在一起

黑色的铝制框架

锋利的转角确保了投影画面边缘部分的精准性

 

 

声音可以穿透

为家庭影院准备的完美的投影幕布材料,声音可以通过幕布上微小的空洞穿透过来。

完美的造型和精准的边界

精准的边界来防止产生阴影。

下载

可选型号

其他尺寸可以定制

Format 4:3

全部尺寸(cm)

图像尺寸 (cm)

对角线 (inch)

商品号

kg

176 x 136

160 x 120

78“

BDS-AV160

15

196 x 151

180 x 135

88“

BDS-AV180

17

216 x 166

200 x 150

98“

BDS-AV200

19

256 x 196

240 x 180

118“

BDS-AV240

22

296 x 226

280 x 210

138“

BDS-AV280

26

316 x 241

300 x 225

148“

BDS-AV300

26

336 x 256

320 x 240

157“

BDS-AV320

29

416 x 316

400 x 300

197“

BDS-AV400

39

516 x 391

500 x 375

246“

BDS-AV500

50

Format 16:9

全部尺寸(cm)

图像尺寸 (cm)

对角线 (inch)

商品号

kg

176 x 106

160 x 90

72“

BDS-AC160

14

196 x 118

180 x 102

81“

BDS-AC180

15

216 x 129

200 x 113

90“

BDS-AC200

17

256 x 151

240 x 135

108“

BDS-AC240

20

296 x 174

280 x 158

127“

BDS-AC280

23

316 x 185

300 x 169

136“

BDS-AC300

24

336 x 196

320 x 180

145“

BDS-AC320

26

416 x 241

400 x 225

181“

BDS-AC400

34

516 x 297

500 x 281

226“

BDS-AC500

43

Format 16:10

全部尺寸(cm)

图像尺寸 (cm)

对角线 (inch)

商品号

kg

176 x 116

160 x 100

74“

BDS-AW160

14

196 x 129

180 x 113

83“

BDS-AW180

16

216 x 141

200 x 125

92“

BDS-AW200

17

256 x 166

240 x 150

111“

BDS-AW240

20

296 x 191

280 x 175

130“

BDS-AW280

24

316 x 204

300 x 188

139“

BDS-AW300

24

336 x 216

320 x 200

148“

BDS-AW320

27

416 x 266

400 x 250

185“

BDS-AW400

36

516 x 329

500 x 313

232“

BDS-AW500

45

相关产品

升降投影幕布

更多信息 >