Magnum

定制化的大型幕布

大型项目的最佳选择:MAGNUM -电动的大尺寸投影幕布。MAGNUM由经过特殊设计,带有安全扣具的铁质或铝质框架框架组成。他和DIN19045应用统一标准生产。这种强化的玻璃纤维,不透光的的幕布材料经过高温密封拼接,使得再投影的时候不会被看到。AV Stumpfl的MAGNUM拥有超大的尺寸,毫无疑问物有所值。

驱动力

由可以快速更换连接器驱动,可以在不拆解幕布的情况下更换驱动电机。(Magnum 360 and Magnum 300)电动驱动

电动驱动符合电影院的标准认证(BGV C1). (Magnum 360)

 


滚轴

由高科技炭材料制作的高精度滚轴来提升平顺性(可选装). (Magnum 360)


收纳盒

关闭状态下的收纳盒


可选尺寸

Magnum

全部尺寸 cm

对角线(英寸)

收纳盒尺寸

重量

全部重量

电机驱动.

滚轴驱动.

           

Square-format 1:1

                       

500x500cm

278“

SK 21x21cm

100

181

BMM-SQ500

             

600x600cm

334“

SK 30x30cm

201

373

BMM-SQ600

             
                         

Video-format 4:3

                       

525x394cm

258“

SK 21x21cm

99

184

BMM-SV525

             

550x413cm

271“

SK 21x21cm

104

193

BMM-SV550

             

575x430cm

283“

SK 21x21cm

108

201

BMM-SV575

             

600x450cm

295“

SK 21x21cm

129

225

BMM-SV600

             

650x490cm

320“

SK 30x30cm

211

407

BMM-SV650

             

700x525cm

344“

SK 30x30cm

233

444

BMM-SV700

             

750x565cm

370“

SK 30x30cm

254

465

BMM-SV750

             

800x600cm

394“

SK 36x36cm

302

592

BMM-SV800

             
                         

HDTV-format 16:9

                       

525x295cm

237“

SK 21x21cm

95

180

BMM-SC525

             

550x310cm

249“

SK 21x21cm

99

188

BMM-SC550

             

575x323cm

260“

SK 21x21cm

103

196

BMM-SC575

             

650x365cm

294“

SK 30x30cm

190

375

BMM-SC650

             

700x395cm

316“

SK 30x30cm

201

396

BMM-SC700

             

750x425cm

339“

SK 30x30cm

239

450

BMM-SC750

             

800x450cm

361“

SK 30x30cm

258

464

BMM-SC800

             
                         

Slide-format 3:2

                       

600x400cm

284“

SK 21x21cm

111

207

BMM-SD600

             
                         

Panorama-format 2:1

                       

800x400cm

352“

SK 30x30cm

222

443

BMM-SZ800

             

800x300cm

364“

SK 21x21cm

106

202

BMM-SZ600

             
                         

Free scale

                       

700x400cm

317“

SK 30x30cm

202

419

BMM-SF700

             

800x500cm

371“

SK 30x30cm

264

488

BMM-SF800

             

820x375cm

355“

SK 36x36cm

254

553

BMM-SF820

             

850x400cm

370“

SK 36x36cm

276

583

BMM-SF850

             

900x400cm

388“

SK 36x36cm

294

617

BMM-SF900

             

可要求定制特殊尺寸

下载

MAGNUM 210

MAGNUM 300

MAGNUM 360

相关产品

支架投影幕布

为租赁,活动和展销会准备

更多信息 >